فصل

شعر های عاشقانه فصلی

عکس فصلی پاییزی سری 3

۱۵۱ بازديد
 

عکس پاییزی سری 4

۳۲۲ بازديد
 

عکس فصل پاییز سری 3

۱۹۴ بازديد
عکس فصل پاییزی سری 310 شعر گلچین فصل پاییز

۱۸۲ بازديد

مثل بوسه ی پیش از خداحافظی

تکلیفت روشن نیست

من چقدر ساده ام

که هنوز فکر می کنم

روزهای آخر پاییز

تمام طلسم ها باطل می شود

و تو مرا فتح خواهی کرد.


شعر اغاز فصل پاییز

۱۹۰ بازديد

دوباره پاییز

اما نه ((فصل خزان)) زرد!

دوباره پاییز

اما نه فصل اندوه و درد!

دوباره پاییز

فصل زیبای سادگی

دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی . . .